Menu Language: EN/DE/PL

Nadruk

Informacje ogólne

K.D. Feddersen Holding GmbH
Gotenstr. 11A
20097 Hamburg

Telefon: +49 40 23507 01
Faks: +49 40 23507 190

E-Mail: info@kdfeddersen.com
Internet: www.kdfeddersen.com

Dyrektor zarządzający: Volker Scheel

Rejestr handlowy: Sąd lokalny (Amtsgericht ) w Hamburgu, HRB 35316

Numer identyfikacyjny VAT: DE 118 641 480
 

Odpowiedzialność zgodnie z § 55 ust. 2 niemieckiej ustawy o transmisji międzypaństwowej

Umowa (Rundfunkstaatsvertrag)
Ms. Dörte Taylor
K.D. Feddersen Holding GmbH
Gotenstraße 11 A
20097 Hamburg

 

Ograniczenie odpowiedzialności

Treści zamieszczone na naszej witrynie zostały stworzone z najwyższą starannością. K.D. Feddersen Holding GmbH nie zakłada jednak żadnej wyraźnej ani dorozumianej gwarancji za aktualność, dokładność, poprawność, kompletność i jakość informacji podanych na tej witrynie.

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec K.D. Feddersen Holding GmbH w odniesieniu do szkód o charakterze materialnym lub niematerialnym spowodowanych przez wykorzystanie lub niestosowanie informacji zawartych na tej witrynie internetowej jest wykluczone, chyba że w zakresie spowodowanym przez udowodnione zaniedbanie lub umyślne działanie ze strony K.D. Feddersen Holding GmbH.

Bez jakiejkolwiek odpowiedzialności K.D. Feddersen Holding GmbH może bez powiadomienia modyfikować i/lub wstrzymać działanie całości lub części tej witryny w dowolnym momencie według własnego uznania i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizację witryny internetowej.

 

Hiperłącza

Nasza witryna internetowa może zawierać hiperłącza do stron internetowych osób trzecich. K.D. Feddersen Holding GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treść takich stron internetowych i nie składa oświadczeń ani nie zachęca do korzystania z takich stron internetowych lub ich treści jako własnych. Odpowiedni dostawca lub operator tych zewnętrznych witryn internetowych jest zawsze odpowiedzialny za ich treść. Powiązane witryny zostały sprawdzone w momencie łączenia pod kątem możliwych naruszeń prawa. Nielegalne treści nie zostały rozpoznane. Stała kontrola powiązanych witryn jest nieuzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia. Po powiadomieniu o naruszeniach
K.D. Feddersen Holding GmbH natychmiast usunie takie łącza.

 

Prawo autorskie

Treści na tej witrynie (np. tekst, obrazy, grafika, pliki dźwiękowe, pliki animacji, pliki wideo i ich układ na stronie internetowej) podlegają prawu autorskiemu i innej ochronie własności intelektualnej. Te treści nie mogą być kopiowane do użytku komercyjnego ani rozpowszechniania, ani modyfikowane ani publikowane na innych witrynach bez uprzedniej pisemnej zgody K.D. Feddersen Holding GmbH.

 

Wybór prawa

Wszelkie roszczenia lub spory związane z naszą witryną internetową lub jej użytkowaniem podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu i są interpretowane zgodnie z nim.