Menu Language: EN/DE/PL

Oświadczenie o ochronie danych

K.D. Feddersen Holding GmbH (dalej „my”) bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo i ochronę danych. Obsługujemy nasze witryny internetowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności z przepisami ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO), federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) i ustawy o mediach elektronicznych (TMG).

 

Poprzez niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Cię o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy w związku z korzystaniem z naszych witryn internetowych, podstawą prawną przetwarzania oraz uprawnień, które Cię obejmują w tym zakresie.

Zastosowanie, nazwa i adres administratora

Operator i kontroler do celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), innych przepisów dotyczących ochrony danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych witryny internetowej kdfeddersen.com („ WebSite ”).

to:

K.D. Feddersen Holding GmbH
Gotenstr. 11A    
20097 Hamburg
Sąd lokalny (Amtsgericht ) w Hamburgu, HRB 35316
datenschutz@kdfeddersen.com

Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

W ogólnym ujęciu, gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia naszych usług. Poza tym przetwarzamy tylko te dane osobowe, które aktywnie nam przekazujesz, np. w trakcie rejestracji, wypełniając formularze, wysyłając wiadomości e-mail lub inne zapytania do nas, subskrybując biuletyny lub zamawiając usługi.

Korzystamy wyłącznie z danych osobowych dostarczonych przez użytkownika w celu realizacji umowy lub przetwarzania zapytań. W innych celach, takich jak np. konsultacje, reklama i analiza rynku, wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody bądź jeśli jesteśmy do tego uprawnieni lub zobowiązani zgodnie z obowiązującym prawem.

Udostępnianie witryny internetowej i tworzenie plików dziennika

Korzystając z witryny internetowej, zbieramy tylko dane osobowe, które Twoja przeglądarka przesyła na nasz serwer. Podczas Twojej wizyty na Witrynie internetowej zbieramy następujące informacje, które są nam technicznie niezbędne, abyśmy mogli umożliwić odwiedziny na witrynie internetowej i zapewnić stabilność i bezpieczeństwo (podstawą prawną jest art. 6 ust.  1 wysłano 1 lit. f RODO):

 • Witryna odwiedzona przez Ciebie ostatnio
 • Data i godzina pobrania
 • Nazwa dostawcy dostępu do Internetu (ISP)
 • Typ/wersja przeglądarki i język
 • używany system operacyjny
 • Status dostępu/kod statusu http
 • ilość danych przesłanych w każdym przypadku
 • Urządzenie (PC, tablet PC lub smartfon)
 • strony odwiedzone przez Ciebie, w tym długość pobytu

Oceniamy te dane wyłącznie do celów statystycznych. Ocena związana z osobą nie jest wykonywana. Tymczasowe przechowywanie adresu IP jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie witryny internetowej do urządzenia końcowego. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez cały czas trwania sesji. Dane są przechowywane w plikach dziennika, aby zapewnić funkcjonalność witryny internetowej. Ponadto dane służą nam do optymalizacji witryny internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Cele te stanowią również nasze uzasadnione interesy w zakresie przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będzie już konieczne osiągnięcie celu, do którego zostały zebrane. W przypadku zbierania na potrzeby dostarczania witryny dzieje się to w przypadku zakończenia odpowiedniej sesji. Jeśli dane są przechowywane w plikach dziennika, zostaną usunięte najpóźniej po 90 dniach. Dalsze przechowywanie jest możliwe, jednak w tym przypadku adresy IP są usuwane lub alienowane, tak że przypisanie klienta wywołującego nie jest już możliwe.

 

Pliki cookie — ciasteczka

W celu zoptymalizowania funkcjonalności i użyteczności witryny internetowej używamy tzw. plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane przez przeglądarkę na Twoim urządzeniu i za pośrednictwem których witryna ustalająca pliki cookie (w tym przypadku przez nas) otrzymuje określone informacje. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na Twoje urządzenie końcowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na zapewnieniu i optymalizacji funkcjonalności i użyteczności Witryny internetowej.

W naszej Witrynie korzystamy z następujących rodzajów plików cookie:

Niezbędne pliki cookie.  Te pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Witryny internetowej.

Pliki cookie dotyczące wydajności. Te pliki cookie służą do zbierania informacji statystycznych, które wykorzystujemy do optymalizacji wydajności i użyteczności Witryny internetowej.

Od kwietnia 2020 r. korzystamy z rozwiązania do zarządzania zgodami na pliki cookie „Cookie First”, aby ułatwić Ci korzystanie z plików cookie w naszej Witrynie internetowej. Cookie First to usługa SaaS (Software as a Service) świadczona przez firmę Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018DH Amsterdam, Holandia, zarejestrowaną w Holenderskiej Izbie Handlowej (Kamer van Koophandel) pod numerem 75762277. Cookie First pozwala odrzucić wszystkie pliki cookie oprócz tych niezbędnych do korzystania z naszej Witryny. Twoje preferencje dotyczące plików cookie są przechowywane w pliku cookie dotyczącym tej Witryny. Jeśli potwierdzisz przycisk „Akceptuj” na banerze plików cookie, wyrażasz zgodę na wstępnie ustawione pliki cookie, którą można w dowolnym momencie odwołać. Możesz zmienić ustawienia plików cookie w dowolnym momencie lub odwołać swoją zgodę, klikając ikonę odcisku palca (ustawienia prywatności) w lewym dolnym rogu lub przycisk (polityka plików cookie) poniżej.  

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w naszej   polityce dotyczącej plików cookie.

 

Vimeo

Nasza Witryna internetowa korzysta z wtyczek z portalu z filmami Vimeo. Dostawcą jest firma Vimeo Inc. 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011, USA.

Gdy odwiedzisz jedną z naszych witryn z osadzonym filmem Vimeo, zostanie nawiązane połączenie z serwerami Vimeo. To zdarzenie informuje serwer Vimeo, które z naszych stron odwiedzasz. Jeśli jesteś wtedy użytkownikiem zalogowanym jako członek Vimeo, serwis Vimeo przypisze te informacje do Twojego osobistego konta użytkownika. Po kliknięciu przycisku Start materiału wideo informacje te mogą być również przypisane do istniejącego konta użytkownika. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta użytkownika Vimeo przed rozpoczęciem korzystania z naszej Witryny internetowej i usuwając odpowiednie pliki cookie ustawione przez Vimeo. Serwis Vimeo pozyskuje również adres IP użytkownika. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie jesteś użytkownikiem zalogowanym do Vimeo lub nie masz konta Vimeo. Informacje gromadzone przez Vimeo są przesyłane na serwery Vimeo znajdujące się w Stanach Zjednoczonych.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak serwis Vimeo obsługuje dane użytkownika, zapoznaj się z polityką prywatności Vimeo pod adresem:   https://vimeo.com/privacy.

Korzystamy z tej usługi w naszej Witrynie internetowej w oparciu o uzasadniony interes — przy analizie, optymalizacji i ekonomicznym działaniu naszych usług online. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f.) RODO.

Możesz także uniemożliwić wczytywanie materiałów z serwisu Vimeo, zmieniając ustawienia przeglądarki (wyłączając JavaScript i iFrames).

 

Udostępnianie w serwisach społecznościowych

W naszych witrynach internetowych w naszych ofertach pracy udziały społecznościowe pochodzą z sieci społecznościowych „LinkedIn” (dostawca: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, Stany Zjednoczone) i „XING” (dostawca: Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Niemcy) na podstawie art. 6 (1) lit. f) RODO. Ze względów ochrony danych świadomie postanowiliśmy nie używać bezpośrednich wtyczek z serwisów społecznościowych. Dlatego po otwarciu witryn internetowych żadne dane nie są automatycznie przesyłane do wyżej wymienionych sieci społecznościowych. Wyłącznie gdy samodzielnie aktywnie klikniesz odpowiedni przycisk (tj. logo LinkedIn lub Xing), Twoja przeglądarka internetowa ustanowi połączenie z serwerami stosownej sieci społecznościowej. Jeśli skorzystasz z tych linków podczas odwiedzania naszej witryny internetowej i jesteś użytkownikiem zalogowanym na LinkedIn lub Xing za pośrednictwem swojego osobistego konta użytkownika, informacje, które odwiedziłeś na naszej stronie internetowej, mogą zostać przekazane operatorowi odpowiedniej sieci społecznościowej. W takim przypadku serwisy LinkedIn lub Xing mogą przypisać wizytę w naszej witrynie do Twojego konta użytkownika. Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe kojarzyły Twoją wizytę w naszej witrynie z Twoim kontem użytkownika, musisz wylogować się z tych sieci społecznościowych przed odwiedzeniem naszej witryny.

Należy pamiętać, że nie znamy treści przekazywanych (osobistych) danych ani sposobu ich wykorzystania przez LinkedIn lub Xing.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniach o ochronie prywatności LinkedIn i Xing pod adresem

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  

i

https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

 

Ochrona danych

Wdrażamy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieumyślnym lub celowym manipulowaniem, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Nasze środki techniczne i organizacyjne są stale sprawdzane i aktualizowane zgodnie z najnowszym stanem

 

Twoje prawa

W zakresie, w jakim przetwarzamy wszelkie powiązane z Tobą dane osobowe, masz następujące uprawnienia:

Prawo do informacji

Masz prawo poprosić nas o potwierdzenie, czy przetwarzamy powiązane z Tobą dane osobowe.

Jeżeli jest taka sytuacja, masz prawo zażądać od nas następujących informacji:

 1. cele przetwarzania;
 2. kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 3. odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub są nadal ujawniane;
 4. w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustanowienia tego okresu;
 5. istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych osoby, której dane dotyczą, lub prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora danych lub prawa sprzeciwu wobec tego przetwarzania;  
 6. istnienie prawa do odwołania do organu regulacyjnego;
 7. gdy dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje dotyczące ich źródła.

Ponadto masz prawo do dostępu do informacji o tym, czy Twoje dane osobowe zostały wysłane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku masz również prawo do otrzymania informacji o odpowiednich gwarancjach związanych z przekazaniem danych zgodnie z art. 46 RODO.

 

Prawo do poprawienia

Masz prawo zażądać od nas natychmiastowego usunięcia wszelkich niedokładnych danych osobowych, a także uzupełnienia wszelkich niekompletnych danych osobowych, które Cię dotyczą. W takim przypadku natychmiast poprawimy Twoje dane osobowe.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać od nas ograniczenia swoich danych osobowych, jeśli zostanie spełniony jeden z następujących wymogów:

 1. Zakwestionowałeś dokładność swoich danych osobowych, a dotyczy to okresu, który pozwala nam zweryfikować dokładność Twoich danych osobowych.
 2. Przetwarzanie jest nielegalne i użytkownik odmawia usunięcia swoich danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia ich wykorzystania.
 3. Nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, Ty jednak potrzebujesz tych danych do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub
 4. Złożyłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, i nadal nie jest określone, czy nasze uzasadnione powody jako administratora danych są nadrzędne względem Twoich jako podmiotu danych.

W przypadku, gdy przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe będą, z wyjątkiem przechowywania, przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z powodów ważnego interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone zgodnie z powyższymi wymogami, niezwłocznie powiadomimy Cię przed zniesieniem tego ograniczenia.

Prawo do usunięcia

Masz prawo zażądać od nas, aby Twoje dane osobowe zostały niezwłocznie usunięte, pod warunkiem, że wystąpi jeden z następujących powodów i jeśli przetwarzanie nie jest konieczne:

 1. Twoje dane osobowe są rejestrowane w takich celach lub przetwarzane w inny sposób, do którego nie są już potrzebne.
 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 RODO cofasz swoją zgodę, na której podstawie wykonywane jest przetwarzanie.
 3. Składasz sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma dominujących uzasadnionych powodów przetwarzania lub wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
 4. Twoje dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
 5. Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.

Wyjątki

Prawo do usunięcia nie istnieje, jeśli przetwarzanie jest konieczne

 1. do realizowania prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 2. do zachowania zgodności z obowiązkiem prawnym, który wymaga przetwarzania zgodnie z prawem lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach takiego wykonywania;
 3. w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych środków, masz prawo odwołania się do właściwego organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych.

Prawo do cofnięcia zgody

Jeśli i w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych opiera się na Twojej zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO, możesz cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, wysyłając wiadomość e-mail na adres datenschutz@kdfeddersen.com.

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych

Wszelkie zapytania, prośby i deklaracje dotyczące wykorzystania danych osobowych można przesyłać do naszego Inspektora ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres

datenschutz@kdfeddersen.com

lub pocztą na adres

K.D. Feddersen Holding GmbH
Gotenstr. 11A    
20097 Hamburg

 

 Maj 2020 r.