Menu Language: EN/DE/PL

Oświadczenie o ochronie danych

K.D. Feddersen Holding GmbH (dalej „my”) bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo i ochronę danych. Obsługujemy nasze witryny internetowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności z przepisami ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO), federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) i ustawy o mediach elektronicznych (TMG).

 

Poprzez niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Cię o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy w związku z korzystaniem z naszych witryn internetowych, podstawą prawną przetwarzania oraz uprawnień, które Cię obejmują w tym zakresie.

Zastosowanie, nazwa i adres administratora

Operator i kontroler do celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), innych przepisów dotyczących ochrony danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych witryny internetowej kdfeddersen.com („ WebSite ”).

to:

K.D. Feddersen Holding GmbH
Gotenstr. 11A    
20097 Hamburg
Sąd lokalny (Amtsgericht ) w Hamburgu, HRB 35316
datenschutz@kdfeddersen.com

Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

W ogólnym ujęciu, gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia naszych usług. Poza tym przetwarzamy tylko te dane osobowe, które aktywnie nam przekazujesz, np. w trakcie rejestracji, wypełniając formularze, wysyłając wiadomości e-mail lub inne zapytania do nas, subskrybując biuletyny lub zamawiając usługi.

Korzystamy wyłącznie z danych osobowych dostarczonych przez użytkownika w celu realizacji umowy lub przetwarzania zapytań. W innych celach, takich jak np. konsultacje, reklama i analiza rynku, wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody bądź jeśli jesteśmy do tego uprawnieni lub zobowiązani zgodnie z obowiązującym prawem.

Udostępnianie witryny internetowej i tworzenie plików dziennika

Korzystając z witryny internetowej, zbieramy tylko dane osobowe, które Twoja przeglądarka przesyła na nasz serwer. Podczas Twojej wizyty na Witrynie internetowej zbieramy następujące informacje, które są nam technicznie niezbędne, abyśmy mogli umożliwić odwiedziny na witrynie internetowej i zapewnić stabilność i bezpieczeństwo (podstawą prawną jest art. 6 ust.  1 wysłano 1 lit. f RODO):

 • Witryna odwiedzona przez Ciebie ostatnio
 • Data i godzina pobrania
 • Nazwa dostawcy dostępu do Internetu (ISP)
 • Typ/wersja przeglądarki i język
 • używany system operacyjny
 • Status dostępu/kod statusu http
 • ilość danych przesłanych w każdym przypadku
 • Urządzenie (PC, tablet PC lub smartfon)
 • strony odwiedzone przez Ciebie, w tym długość pobytu

Oceniamy te dane wyłącznie do celów statystycznych. Ocena związana z osobą nie jest wykonywana. Tymczasowe przechowywanie adresu IP jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie witryny internetowej do urządzenia końcowego. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez cały czas trwania sesji. Dane są przechowywane w plikach dziennika, aby zapewnić funkcjonalność witryny internetowej. Ponadto dane służą nam do optymalizacji witryny internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Cele te stanowią również nasze uzasadnione interesy w zakresie przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będzie już konieczne osiągnięcie celu, do którego zostały zebrane. W przypadku zbierania na potrzeby dostarczania witryny dzieje się to w przypadku zakończenia odpowiedniej sesji. Jeśli dane są przechowywane w plikach dziennika, zostaną usunięte najpóźniej po 90 dniach. Dalsze przechowywanie jest możliwe, jednak w tym przypadku adresy IP są usuwane lub alienowane, tak że przypisanie klienta wywołującego nie jest już możliwe.

Pliki cookie — ciasteczka

W celu zoptymalizowania funkcjonalności i użyteczności witryny internetowej używamy plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane przez przeglądarkę na Twoim urządzeniu podczas odwiedzania witryny internetowej. Są one szeroko stosowane w celu usprawnienia działania witryn internetowych lub bardziej wydajnej pracy, a także w celu dostarczenia informacji operatorowi witryny. Jeśli nie czujesz się niekomfortowo w związku z wykorzystaniem plików cookie, możesz zarządzać nimi i kontrolować je za pomocą przeglądarki, w tym usuwać pliki cookie, usuwając je z historii przeglądarki (pamięci podręcznej) po opuszczeniu witryny.

Jeśli nie chcesz, abyśmy rozpoznawali Twoje urządzenie, ustaw przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie z Twojego urządzenia, blokowała wszystkie pliki cookie lub ostrzegała przed zapisaniem pliku cookie. W tym przypadku możesz jednak nie mieć możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności witryny.

Używamy następujących typów plików cookie w naszej witrynie internetowej (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie w każdym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 

Cookies sesyjne lub pliki cookie funkcjonalne (np. do utrzymywania elementów nawigacyjnych jako otwartych lub do tekstu pomocy). Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, za którego pomocą różne żądania przeglądarki mogą być przypisane do wspólnej sesji. Pozwoli to na rozpoznanie Twojego urządzenia po ponownym odwiedzeniu strony internetowej.

Pliki cookie ustawień językowych lub regionalnych. Dzięki temu możemy zapisać ustawienia kraju, waluty lub języka, z którymi ma być powiązany dostęp do witryny internetowej. Niektóre funkcje witryny internetowej nie mogą być oferowane bez użycia tych plików cookie. W przypadku tych funkcji konieczne jest rozpoznanie przeglądarki. Dane użytkownika zebrane przez pliki cookie niezbędne ze względów technicznych nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników. Cel te stanowi również nasze uzasadnione interesy w zakresie przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Pozostałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od plików cookie. W każdej chwili możesz usunąć pliki cookie, które ustawiliśmy w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki.

Social Shares

On our websites in our job ads, social shares come from the social networks "LinkedIn" (provider: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA) and "XING" (provider: Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Germany) on the basis of Art. 6 (1) lit. f) GDPR. For data protection reasons, we have deliberately decided against using direct plug-ins from social networks. Therefore, when you call up our websites, no data is automatically transmitted to the above-mentioned social networks. Only when you yourself actively click on the respective button (i.e. the LinkedIn or Xing logo) will your Internet browser establish a connection to the servers of the respective social network. If you follow the links while visiting our website and are logged in to LinkedIn or Xing via your personal user account, the information that you have visited our website may be forwarded to the operator of the respective social network. In this case, LinkedIn or Xing can assign your visit to our website to your user account. If you do not want social networks to associate your visit to our website with your user account, you must log out of these social networks before visiting our website.

Please note that we have no knowledge of the content of the transmitted (personal) data or its use by LinkedIn or Xing.

You can find further information on this in the LinkedIn and Xing privacy statements at

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  

and

https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Ochrona danych

Wdrażamy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieumyślnym lub celowym manipulowaniem, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Nasze środki techniczne i organizacyjne są stale sprawdzane i aktualizowane zgodnie z najnowszym stanem

 

Twoje prawa

W zakresie, w jakim przetwarzamy wszelkie powiązane z Tobą dane osobowe, masz następujące uprawnienia:

Prawo do informacji

Masz prawo poprosić nas o potwierdzenie, czy przetwarzamy powiązane z Tobą dane osobowe.

Jeżeli jest taka sytuacja, masz prawo zażądać od nas następujących informacji:

 1. cele przetwarzania;
 2. kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 3. odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub są nadal ujawniane;
 4. w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustanowienia tego okresu;
 5. istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych osoby, której dane dotyczą, lub prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora danych lub prawa sprzeciwu wobec tego przetwarzania;  
 6. istnienie prawa do odwołania do organu regulacyjnego;
 7. gdy dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje dotyczące ich źródła.

Ponadto masz prawo do dostępu do informacji o tym, czy Twoje dane osobowe zostały wysłane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku masz również prawo do otrzymania informacji o odpowiednich gwarancjach związanych z przekazaniem danych zgodnie z art. 46 RODO.

 

Prawo do poprawienia

Masz prawo zażądać od nas natychmiastowego usunięcia wszelkich niedokładnych danych osobowych, a także uzupełnienia wszelkich niekompletnych danych osobowych, które Cię dotyczą. W takim przypadku natychmiast poprawimy Twoje dane osobowe.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać od nas ograniczenia swoich danych osobowych, jeśli zostanie spełniony jeden z następujących wymogów:

 1. Zakwestionowałeś dokładność swoich danych osobowych, a dotyczy to okresu, który pozwala nam zweryfikować dokładność Twoich danych osobowych.
 2. Przetwarzanie jest nielegalne i użytkownik odmawia usunięcia swoich danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia ich wykorzystania.
 3. Nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, Ty jednak potrzebujesz tych danych do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub
 4. Złożyłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, i nadal nie jest określone, czy nasze uzasadnione powody jako administratora danych są nadrzędne względem Twoich jako podmiotu danych.

W przypadku, gdy przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe będą, z wyjątkiem przechowywania, przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z powodów ważnego interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone zgodnie z powyższymi wymogami, niezwłocznie powiadomimy Cię przed zniesieniem tego ograniczenia.

Prawo do usunięcia

Masz prawo zażądać od nas, aby Twoje dane osobowe zostały niezwłocznie usunięte, pod warunkiem, że wystąpi jeden z następujących powodów i jeśli przetwarzanie nie jest konieczne:

 1. Twoje dane osobowe są rejestrowane w takich celach lub przetwarzane w inny sposób, do którego nie są już potrzebne.
 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 RODO cofasz swoją zgodę, na której podstawie wykonywane jest przetwarzanie.
 3. Składasz sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma dominujących uzasadnionych powodów przetwarzania lub wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
 4. Twoje dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
 5. Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.

Wyjątki

Prawo do usunięcia nie istnieje, jeśli przetwarzanie jest konieczne

 1. do realizowania prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 2. do zachowania zgodności z obowiązkiem prawnym, który wymaga przetwarzania zgodnie z prawem lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach takiego wykonywania;
 3. w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych środków, masz prawo odwołania się do właściwego organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych.

Prawo do cofnięcia zgody

Jeśli i w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych opiera się na Twojej zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO, możesz cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, wysyłając wiadomość e-mail na adres datenschutz@kdfeddersen.com.

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych

Wszelkie zapytania, prośby i deklaracje dotyczące wykorzystania danych osobowych można przesyłać do naszego Inspektora ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres

datenschutz@kdfeddersen.com

lub pocztą na adres

K.D. Feddersen Holding GmbH
Gotenstr. 11A    
20097 Hamburg

 

 Maj 2018 r.