Menu Language: EN/DE/PL

Programy dostaw


K.D. Feddersen — zakres produktów

Centrum pobierania

Pobierz nasze programy dostaw

Jako dystrybutor konstrukcyjnych tworzyw sztucznych, produktów technicznych, chemikaliów i polimerów, oferujemy szeroką gamę materiałów wysokiej jakości.

Tutaj znajdziesz najnowszy program dostaw dotyczący swojego kraju. Należy pamiętać, że asortyment produktów różni się w zależności od regionu sprzedaży.

*CEE (Europa Środkowo-Wschodnia) dotyczy następujących krajów: Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Kosowo, Liechtenstein, Macedonia, Czarnogóra, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia i Szwajcaria.

Wyłączenie odpowiedzialności: Wszelkie szczegóły i zalecenia oraz wszystkie dane i informacje podane przez K.D. Feddersen CEE GmbH w odniesieniu do poszczególnych produktów opierają się na badaniach, oświadczeniach i informacjach dostarczonych przez producentów. O ile nie uzgodniono inaczej w umowie, informacje o produktach dystrybuowanych przez K.D. Feddersen CEE GmbH. są niewiążące. W szczególności nie stanowią żadnych gwarantowanych cech jakościowych. O ile nie uzgodniono inaczej K.D Feddersen CEE GmbH nie ponosi odpowiedzialności za przydatność produktów do określonego zastosowania, wykorzystania, przetwarzania oraz do jakiegokolwiek innego celu przewidzianego przez klienta. W rzeczywistości to klient musi sam sprawdzić, czy i w jakim stopniu dany produkt jest odpowiedni do zamierzonego przez niego zastosowania i musi przeprowadzić wszystkie niezbędne dochodzenia we własnym zakresie. Klient jest odpowiedzialny za wykorzystanie, zastosowanie i przetwarzanie produktów. Produkty dystrybuowane przez K.D. Feddersen CEE GmbH mogą być używane wyłącznie w zastosowaniach, które są zgodne ze wszystkimi niezbędnymi aprobatami, obowiązującymi przepisami i regulacjami, instrukcjami i specyfikacjami producentów tych produktów, w szczególności z ich arkuszami danych technicznych oraz bezpieczeństwa produktu, jak również zgodnie z prawami osób trzecich. Informacje te są wyłącznie do użytku wewnętrznego. Publikacja lub przekazywanie osobom trzecim bez zgody KD Feddersen jest niedozwolona.

Informujemy, że zgodnie ze specyfikacjami IATF 16949 jesteś osobą zobowiązaną do powiadomienia nas, jeśli dostarczone przez nas produkty i usługi są wykorzystywane do produktów lub usług, które zgodnie z odpowiednimi przepisami (publikacje VDA, IATF 16949 i inne) zawierają dokumentację, która posiada charakterystykę o krytycznym i/lub specjalnym znaczeniu lub takiej charakterystyki wymaga.