Menu Language: EN/DE/PL

Centrum pobierania


Broszury od firmy K.D. Feddersen i naszych partnerów

Ascend Performance Materials

ELIX Polymers

TRINSEO

TEIJIN

Hyosung Chemical

AKRO-PLASTIC

Wyłączenie odpowiedzialności: Wszelkie szczegóły i zalecenia oraz wszystkie dane i informacje podane przez K.D. Feddersen CEE GmbH w odniesieniu do poszczególnych produktów opierają się na badaniach, oświadczeniach i informacjach dostarczonych przez producentów. O ile nie uzgodniono inaczej w umowie, informacje o produktach dystrybuowanych przez K.D. Feddersen CEE GmbH. są niewiążące. W szczególności nie stanowią żadnych gwarantowanych cech jakościowych. O ile nie uzgodniono inaczej K.D Feddersen CEE GmbH nie ponosi odpowiedzialności za przydatność produktów do określonego zastosowania, wykorzystania, przetwarzania oraz do jakiegokolwiek innego celu przewidzianego przez klienta. W rzeczywistości to klient musi sam sprawdzić, czy i w jakim stopniu dany produkt jest odpowiedni do zamierzonego przez niego zastosowania i musi przeprowadzić wszystkie niezbędne dochodzenia we własnym zakresie. Klient jest odpowiedzialny za wykorzystanie, zastosowanie i przetwarzanie produktów. Produkty dystrybuowane przez K.D. Feddersen CEE GmbH mogą być używane wyłącznie w zastosowaniach, które są zgodne ze wszystkimi niezbędnymi aprobatami, obowiązującymi przepisami i regulacjami, instrukcjami i specyfikacjami producentów tych produktów, w szczególności z ich arkuszami danych technicznych oraz bezpieczeństwa produktu, jak również zgodnie z prawami osób trzecich. Informacje te są wyłącznie do użytku wewnętrznego. Publikacja lub przekazywanie osobom trzecim bez zgody KD Feddersen jest niedozwolona.